AirDuctors.net
 
Smaller Default Larger

Fundacja „Dialog” zainicjowała kolejne spotkanie dotyczące spraw Łomianek. Tematem była sytuacja miejscowego liceum ogólnokształcącego, które przeznaczone jest do likwidacji. W związku z tym, że przeciętny uczeń liceum z Łomianek poświęca ponad 2 godziny dziennie na dojazdy do szkoły w Warszawie, można obliczyć, że traci tygodniowo ponad 10 godzin, które mógłby przeznaczyć na rozwijanie swoich pasji, sport, relaks, czy kontakty towarzyskie i rodzinne – gdyby uczył się w liceum tu, na miejscu. Dlaczego młodzież nie chce uczęszczać obecnie do liceum, które jeszcze kilka lat temu miało niezłe wyniki nauczania i dobrą zdawalność egzaminu maturalnego? Czy rzeczywiście niż demograficzny jest przyczyną tak niskiego stanu uczniów w liceum? Czy i jak można rozwiązać patową sytuację pomiędzy gminą, a starostwem w kwestii utrzymania tej placówki? Do uczestnictwa w dyskusji zostali zaproszeni goście reprezentujący różnorodne struktury związane z edukacją. Koordynatorem tematu jest Iwona Bajek, Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Łomianki Górne, edukator, psycholog zarządzania biznesem.

Spotkanie otworzył Witold Gawda, a następnie koordynator Dialog Think Tanku, Michał Bieńko nakreślił zebranym uwarunkowania prawne dotyczące aktualnych form systemu edukacyjnego w Polsce. Następnie dyskutowano wielotorowy projekt możliwości rozwoju liceum, ze szczególnym uwzględnieniem opcji przejęcia szkoły przez organizację pozarządową. Taka możliwość pojawiła się bowiem w wyniku konsultacji poprzedzających debatę z podmiotami prywatnymi posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu instytucji edukacyjnych.

Według obecnie obowiązujących przepisów obowiązek utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nałożony jest na urzędy gmin, zaś szkół ponagminazjalnych– na powiaty. Jeżeli w gminie nie ma publicznej placówki edukacyjnej, władze gminy lub starostwa przekazują placówkom niepublicznym (np.szkołom prywatnym) subwencję oświatową MEN. Jej podział jest jednak zróżnicowany w zależności od kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz stopni awansu zawodowego nauczycieli. Np. subwencja standardowa na rok 2015 wynosi 5306 zł. Dodatkowo jednak gmina może otrzymać pieniądze z MEN z tytułu niepełnosprawności zarejestrowanych w placówkach uczniów, w zależności od wskaźnika przyporządkowanego konkretnej niepełnosprawności. Przykład: dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, czy niedostosowaniem społecznym,  wskaźnik = 1.4, czyli subwencja wynosi 7,428 zł. Placówki prowadzone przez stowarzyszenia otrzymują subwencje MEN w takiej samej wysokości, co samorządy. Nie otrzymują jednak dotacji z budżetu gminy, czy powiatu tak jak szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), dlatego aby się utrzymać, dodatkowo pobierają opłaty od rodziców (czesne).  

Najczęściej subwencja wystarcza jedynie na pokrycie pensji nauczycieli zatrudnionych w placówce, a już pozostałe koszty samorządy muszą finansować z własnych budżetów. Do roku 2005 władze Łomianek wspierały dotacjami lokalne liceum, opłacały między innymi tzw. dodatek miejski dla nauczycieli (to kilkadziesiąt tysięcy złotych), a także pokrywały koszty utrzymania takie jak opłaty za sprzątanie, czy energię elektryczną, które wyliczono na ponad 170 tysięcy rocznie.  Od roku szkolnego 2006/2007 powiat przejął całość finansowania szkoły.

W Łomiankach subwencja na uczniów wyniosła w ostatnim roku ok.500 tys. zł, a wynagrodzenia dla 19 pracowników pochłonęło ponad 700 tys. zł. Zatem różnica, którą musi pokryć organ prowadzący to: 200 tysięcy złotych, 400 tys. zł – po doliczeniu kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń. Należy zadać pytanie, czy to kwota do przyjęcia dla gminy Łomianki, w przypadku, gdyby władze zdecydowały się jednak poprowadzić taką szkołę. Kwota dotacji uległaby zmniejszeniu w miarę przybywania uczniów do placówki, aż do osiągnięcia stanu jej „rentowności”, jak miało to miejsce przed kilku laty.

W skład naszego powiatu wchodzi 7 gmin. Porównajmy ich ofertę na poziomie ponadgimnazjalnym.
W  Błoniu mamy Zespół Szkół: technikum, szkołę policealną i LO dla dorosłych oraz publiczne LO.
W Lesznie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, skupiający zespół szkół specjalnych: przedszkole, podstawówkę, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową.
W Ożarowie Mazowieckim Zespół Szkół: publiczne LO i technikum.
W Łomiankach – liceum ogólnokształcące. Są to placówki prowadzone i finansowane przez powiat.

Dodatkowo, w Błoniu funkcjonuje liceum ogólnokształcące im. Broniewskiego.
Jest to placówka utrzymywana przez Urząd Miasta i Gminy Błonie. Została założona jako inicjatywa
społeczna mieszkańców, podobnie jak liceum w Łomiankach. Jest przykładem, że władze niewielkiej gminy są w stanie utrzymywać szkołę, a pod jej zarządem placówka funkcjonuje sprawnie i cieszy się popularnością wśród lokalnej młodzieży.

A w Łomiankach?
Ustawowo zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań powiatu. Czy powiat ma obowiązek założenia szkoły ponadgimnazjalnej w gminie? Nie. Ma natomiast obowiązek jej utrzymania, jeżeli zgodzi się na jej założenie, jako organ prowadzący. Ma również prawo  do jej likwidacji, jeżeli uzna ją za nieefektywną. Powiat twierdzi, że liceum zostało powołane na wniosek władz gminy Łomianki, że  szkoła od początku swojej działalności ma problemy lokalowe, które miały być rozwiązywane z pomocą gminy.
Starostwo zdecydowało się utworzyć placówkę w Łomiankach w 1999r. Jej pierwszą siedzibą zostały sale urzędu gminy, potem sale katechetyczne kościoła, następnie od 2005 do 2008r. szkoła mieściła się w ICDS, gdzie nieodpłatnie korzystała z pomieszczeń budynku. W 2008r. pojawił się w powiecie pomysł dobudowania do ICDS dodatkowego obiektu na potrzeby liceum. Mimo iż władze powiatu rozpoczęły starania o wpisanie zadania do planów inwestycyjnych, co wymagało przekonania zarządu oraz radnych z innych gmin o celowości tego projektu, nie został on ostatecznie zrealizowany.
Między innymi z powodu braku własnej infrastruktury, która może być przekazana organizacji pozarządowej jako majątek własny, przejęcie szkoły przez taką organizację jest na chwilę obecną bardzo utrudnione, co nie znaczy że niemożliwe w przyszłości.
Uczestnicy debaty dyskutowali również o możliwościach uatrakcyjnienia oferty liceum, którą mogliby przedstawić w rozmowach z zainteresowanymi podmiotami. Wyniki tych rozmów przedstawimy Państwu niebawem. Wszyscy wyrazili przekonanie o tym, że szkół nie prowadzi się dla polityki. Szkołę prowadzi się dla naszych dzieci. Dlatego zamiast prowadzić bitwę na paragrafy, warto poszukać wspólnej płaszczyzny, bo zakładamy że obie skonfliktowane strony, i gmina i powiat, mają w tej sprawie intencję porozumienia. Bo kto pośle dziecko do szkoły, której los jest niepewny?

 • 1

Najnowsze komentarze

 • Jeser * 13.11.2017 09:23
  Będą zmuszeni po raz kolejny zmienić ten nieprzyjęty jeszcze przez wojewodę statut. Może spojrzą z ...

  Czytaj więcej...

   
 • bonbonella * 10.11.2017 23:38
  Z pana informacji wynika, że trzeba będzie zmienić tak pośpiesznie przegłosowany statut MiG Łomianki?

  Czytaj więcej...

   
 • Ziuta * 06.11.2017 14:41
  Panie macieju nerwy puściły czy w podstawówce siedziałeś pan w ostatniej ławce. A właściwie to takich ...

  Czytaj więcej...

   
 • Wacław * 05.10.2017 11:44
  Koncepcja tej drogi spowoduje całkowite zablokowanie i docelowo zniszczenie wsi Dziekanów Polski ,gdyż ...

  Czytaj więcej...

   
 • Gwidon * 22.06.2017 16:01
  Brawo Dialog. Ronda też nie będzie

  Czytaj więcej...

 

 

Newsletter

Jeśli myślisz podobnie jak my i chcesz być z nami w kontakcie, wpisz swoje dane a będziemy Cię powiadamiać o wszystkim co uważamy za ważne.
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne - pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Statystyki te umożliwiają polepszanie struktury i zawartości stron www.


  Na naszej stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz zablokować w swojej przeglądarce mozliwość zapisu cookies. Jednak wybór tej opcji automatycznie zablokuje Ci możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że oferowane na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.


  Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookies w Twojej przeglądarce znajdziesz w zakładce "pomoc" przeglądarki.