AirDuctors.net
Smaller Default Larger

Jest takie magiczne słowo PROGRAM, którym wszystkie komitety wyborcze zaklinają rzeczywistość w myśl zasady, że papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie.

My podchodzimy do tego inaczej. Planem działania zaczęliśmy się zajmować jeszcze nim powstał komitet wyborczy i nim wiedzieliśmy, kto z niego będzie kandydował. Zaczęliśmy od wielkiej społecznej pracy, od Planu dla Łomianek. Syntetyczne omówienie tego planu znajdziesz poniżej. Na podstawie planu sformułowane zostały zadania.


Oto konkretne zadania do wykonania dla przyszłego Burmistrza i Rady Miejskiej, jakie  wynikają  z Planu dla Łomianek:

 

 • Radykalna zmiana sposobu zarządzania gminą. Dialog ze wszystkimi zainteresowanymi zamiast zarządzania przez konflikt. Poszanowanie uprawnień Rady Miejskiej.
 • Pilne działania kryzysowe, które doprowadzą do zażegnania katastrofalnej sytuacji w szkolnictwie podstawowym. Szczegółowa analiza demograficzna i decyzja o budowie szkoły modułowej lub wygospodarowanie powierzchni w istniejących obiektach gminnych lub wydzierżawionych.
 • Postawienie przed oświatą w gminie zadania osiągnięcia najwyższych poziomów nauczania. Audyt edukacyjny. Okrągły stół oświaty. Zwiększenie finansowania i wypracowanie mapy drogowej.
 • Wdrożenie budżetu obywatelskiego o powiększanym corocznie zakresie, aż do osiągnięcia pozycji krajowego lidera rozwiązań partycypacyjnych.
 • Publikowanie informacji o wszystkich decyzjach i rozstrzygnięciach gminy, które nie są objęte zakazem.
 • Stworzenie jasnych i przejrzystych reguł wyboru inwestycji gminnych (drogi, place zabaw, placówki oświatowe). Jawność na każdym etapie decydowania.
 •  Zahamowanie chaotycznej zabudowy poprzez pilne uchwalenie wstrzymywanych planów zagospodarowania. Zapewnienie realizacji interesów mieszkańców przed interesami  lobby deweloperskiego i spekulantów nieruchomości.
 • Opracowanie wieloletniego planu budowy tożsamości przestrzennej Łomianek. Sukcesywne projektowanie przestrzeni wspólnych, wykorzystujące położenie między Wisłą a puszczą kampinoską.
 • Audyt estetyki miasta. Stopniowe eliminowanie najbardziej szpecących elementów i wprowadzanie rozwiązań na wysokim architektonicznym i artystycznym poziomie.
 • Powstrzymanie ekspansji centrów handlowych i uciążliwych inwestycji wznoszonych w konflikcie z okolicznymi mieszkańcami
 • Podjęcie wysiłków wykluczających budowę osiedli pozbawionych przestrzeni i infrastruktury oraz kolidujących z charakterem okolicy.
 • Przekształcenie Gazety Łomiankowskiej w otwarte forum wymiany poglądów. Poddanie jej społecznemu nadzorowi i wyeliminowanie funkcji propagandowych.
 • Lobbowanie na rzecz takiego zaprojektowania trasy S-7 przez Dąbrowę by ograniczyć do minimum jej uciążliwość. Zabieganie o udrożnienie Pułkowej (nie Kolejowej).
 • Nieustanny nacisk na instytucje decyzyjne w sprawie poprawy skuteczności ochrony przeciwpowodziowej.
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy i ukierunkowywanie go na nowoczesne, czyste technologie i usługi podnoszące jakość życia. Podjęcie próby zbudowania inkubatora przedsiębiorczości lub parku technologicznego.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych i przekazywanie im jak największej ilości zadań.
 • Wspieranie samorządu osiedlowego i sołeckiego. Organizowanie szkoleń i wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa i współpracy poszczególnych jednostek.
 • Opracowanie kompleksowej strategii zwalczania przestępstw kradzieży i włamań. Budowa systemów monitoringu. Wzmocniebnie kadrowe posterunku policji. Okresowe przeglądy skuteczności podejmowanych działań.
 • Podjęcie skutecznych interwencji związanych z wyeliminowaniem stref wykluczenia internetowego na terenie gminy. Wsparcie inwestycji operatorów telekomunikacyjnych zapewniających wysoką przepływność na całym obszarze gminy.
 • Zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerami po całym obszarze gminy. Budowa ścieżek rowerowych. Kontrola ich stanu i bieżące naprawy.

 

Plan dla Łomianek – skrót

Plan dla Łomianek to obszerne opracowanie, które powstało na podstawie wyników ankiet i pracy specjalistów. Zawiera ono wiele szczegółowych analiz i rekomendacji.

Oto kluczowe jego elementy

 • Najważniejszym problemem w Łomiankach są destrukcyjne konflikty w organach samorządowych naszego miasta i gminy. Prowadzą one do paraliżu normalnego funkcjonowania naszej społeczności, do odkładania niezbędnych decyzji i częściowego tylko wykorzystywania szans rozwojowych. Dlatego zasadniczym i pierwszoplanowym zadaniem, musi być wypracowanie mechanizmów osiągania kompromisów oraz przywrócenie cywilizowanych form komunikowania się oraz obiegu informacji, a także publicznego i transparentnego podejmowania decyzji.
 • Podobny brak skuteczności charakteryzuje gminę w zakresie nawiązywania dialogu i współpracy z sąsiednimi samorządami, w szczególności z Warszawą.
 • Ważnym  problemem społecznym Łomianek jest kwestia integracji nowszych mieszkańców i pełniejsze włączenie ich w życie naszej społeczności. Trzeba to osiągać  przez poszerzenie demokracji lokalnej, oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz usług społecznych w Łomiankach.
 • Jednym z głównych priorytetów powinno być radykalne poprawienie infrastruktury oświatowej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Niezbędne są tu bardziej szczegółowe analizy i rzetelne konsultacje z mieszkańcami.
 • Należy przeprowadzić społeczną debatę nad funkcjonowaniem gminnych placówek kulturalnych i rekreacyjnych (Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, ICDS, boiska sportowe) w celu nastawienia ich na zaspakajanie potrzeb mieszkańców.
 • Szczególną cechą Łomianek jest duża aktywność prywatnych inicjatyw w tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej, takich jak „Jazz Cafe”, czy programy oferowane przez „Lemon Tree”, „Kokko Art", „Swing”, Fundacja KiM lub „Tarasowe Spotkania Kabaretowe”. Działalność ta musi być rozwijana i wspierana.
 • Szczególną troską należy otoczyć różne formy organizowania się społeczeństwa obywatelskiego Łomianek. Służyć temu winno powołanie do życia Forum Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu i wzmocnienie roli Forum Sołtysów i Przewodniczących Osiedli.
 • Gmina musi wykazać większe zainteresowanie funkcjonowaniem służby zdrowia na naszym terenie. Dotyczy to zarówno funkcjonowania przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz jak i niezwykle ważnej placówki jaką jest szpital w Dziekanowie Leśnym.
 • Łomianki są jedną z nielicznych podwarszawskich gmin nieuregulowanych planami przestrzennymi. Powoduje to zwielokrotnione zainteresowanie spekulantów gruntami, niejasne relacje z deweloperami i konflikty, w szczególności dotyczące wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Należy jak najszybciej doprowadzić do pokrycia całej gminy planami zagospodarowania przestrzennego. Zapewni to ochronę przed chaotyczną zabudową, stworzy szanse zrównoważonego rozwoju obejmującego również obszary rozwoju gospodarczego. Pozwoli też wykorzystać silny element tożsamości Łomianek jakim jest przyroda. Dużo większej troski wymaga zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
 • Działalność gospodarcza jest fundamentem przyszłego rozwoju miasta i gminy. Najwłaściwszą strategią jest stwarzanie takich warunków, aby przedsiębiorcy reprezentujący nowoczesne, „czyste” technologie produkcyjne, działalność logistyczno-handlową, badawczo-rozwojową oraz usługi, w tym usługi podnoszące jakość życia mieszkańców, właśnie na terenie gminy Łomianki chcieli lokować lub utrzymywać swoje przedsiębiorstwa. Gmina dotychczas przejawiała w tej sprawie całkowity brak aktywności a brak planów zagospodarowania utrudniał stymulowanie prywatnych inwestycji.
 • Jednym z ważnych zadań administracji gminy powinno być działanie na rzecz zwiększenia dochodów budżetowych, przede wszystkim przez stymulowanie wzrostu dochodów ludności Łomianek oraz wzrostu liczby i aktywności podmiotów gospodarczych. Zamiast tego od kilku lat widoczne jest pasywne podejście w polityce budżetowej, które marnuje potencjał rozwojowy Łomianek.
 • Funkcjonowanie spółek samorządowych należy poddać społecznej kontroli. Niezbędna jest analiza racjonalności i efektywności ich wydatków. Kontrolą taką winno być objęte w szczególności wydawanie „Gazety Łomiankowskiej” a także funkcjonowanie Domu Kultury i ICDS.
 • Nie ma powodów by w XXI wieku Urząd Miasta i Gminy nie dysponował kompletem narzędzi internetowych, telekomunikacyjnych i organizacyjnych w celu zapewnienia kompetentnego i natychmiastowego reagowania na zapytania i problemy mieszkańców. W tym, elektronicznej formy zarządzania  dokumentami (EZD), a zwłaszcza załatwiania spraw obywateli (e-administracja).

 

Plan dla  Łomianek powstaje w DIALOGU

 

 

 

Newsletter

Jeśli myślisz podobnie jak my i chcesz być z nami w kontakcie, wpisz swoje dane a będziemy Cię powiadamiać o wszystkim co uważamy za ważne.
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne - pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Statystyki te umożliwiają polepszanie struktury i zawartości stron www.


  Na naszej stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz zablokować w swojej przeglądarce mozliwość zapisu cookies. Jednak wybór tej opcji automatycznie zablokuje Ci możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że oferowane na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.


  Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookies w Twojej przeglądarce znajdziesz w zakładce "pomoc" przeglądarki.